avis legal - àrtia
17639
page-template-default,page,page-id-17639,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Avís legal

Benvinguts a Àrtia i gràcies pel teu interès en llegir les condicions legals d’aquesta web. Som conscients que aquest assumpte pot no ser el teu favorit, però és important que sàpigues tota la informació referent als termes legals i condicions que defineixen les relacions entre usuaris i Laia Terol Julian com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important conèixer aquestes condicions abans de continuar la navegació.

Laia Terol Julian com a responsable d’aquest lloc web, esta compromès per processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i compliment dels requisits nacionals i europees que regulen la recollida i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquest lloc web, per tant, compleix estrictament la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal (LOPD) i el Reial decret 1720 / 2007, de 21 de desembre, coneguda com les normes de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, serveis de la societat de la informació i comerç electrònic) LSSICE o LSSI).

Responsable de les dades:

·         La identitat del responsable: Laia Terol Julian

·         Nom comercial: Àrtia

·         NIF/CIF: 44017973K

·         Adreça: Rambla Sant Ferran 62 1.3. 08700 Igualada

·         E-mail: laia@espaiartia.com

Condicions generals d’ús

Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de Laia Terol Julian, inclosos els continguts i serveis posats a disposició. Qualsevol persona que tingui accés a la web, www.espaiartia.com (“usuari”) accepta estar obligat per les condicions generals en qualsevol moment del portal www.espaiartia.com  

Les dades personals que recopilem i com ho fem

Llegir la Política de privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

Queda prohibit utilitzar el lloc web amb finalitats il·legals o nocives i de cap manera pot danyar o impedir el normal funcionament del lloc web.

 

En relació amb el contingut d’aquest lloc web, queda prohibit:

·      La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, si no teniu el nostre permís com a legítim titular.

·      Qualsevol infracció dels drets de l’intermediari o de nosaltres com a legítims titulars.

·      El seu ús per a fins comercials o publicitaris.

 

En l’ús del lloc web, www.espaiartia.com l’usuari es compromet a no participar en qualsevol conducta que pot danyar la imatge, els interessos i els drets de ÀRTIA i LAIA TEROL JULIAN o de tercers, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.espaiartia.com o impedir la normal utilització del web, de qualsevol manera.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que la seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, www.espaiartia.com no pot garantir l’absència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics d’usuari (software i hardware) o documents electrònics i fitxers que contenen, fins i tot, si vostè posar tot el medis i mesures de seguretat per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Publicitat i anuncis patrocinats

Aquest lloc web ofereix als usuaris continguts patrocinats i anuncis.

Els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspès per part del propietari o ÀRTIA.

ÀRTIA no serà responsable de que, una vegada donats de baixa en les seva bases de dades, els anuncis continuen sent el motor de cerca indexada aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual formalitzat per l’usuari amb els anunciants o terceres persones a través d’aquest portal s’entenen fetes únicament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercers. L’usuari coneix i accepta que www.espaiartia.com només actua com un canal o suport publicitari i que, per tant, no té cap responsabilitat sobre els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses o relació contractuals o extracontractuals amb anunciants o terceres persones o entitats jurídiques a través d’aquest lloc web.

Mesures de seguretat

Les dades de caràcter personal comunicades per l’usuari a ÀRTIA poden ser emmagatzemats en una base de dades automatitzat o no, la titularitat correspon exclusivament a LAIA TEROL JULIAN, assumint aquest totes les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, la integritat i la qualitat de la informació continguda en la legislació vigent de protecció de dades.

La comunicació entre usuaris i www.espaiartia.com utilitza un canal segur i la transmissió de dades estan garantides per ser tractades amb les millors condicions de seguretat, per tal que la confidencialitat dels usuaris sigui salvaguardada.

Reclamacions

LAIA TEROL JULIAN informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients.


L’usuari pot fer reclamacions demanant el seu full de reclamacions o enviant un correu electrònic a
laia@espaiartia.com indicant el vostre nom i cognom, el servei adquirit i exposició de les raons de la seva reclamació.

L’usuari pot notificar les reclamacions, ja sigui a través de correu electrònic a laia@espaiartia.com o bé per correu postal dirigit a: LAIA TEROL JULIAN, adreça Rambla Sant Ferran, 62 1.3. CP 08700 Igualada, Barcelona.

Plataforma de resolució de conflictes

També poso a disposició dels usuaris la plataforma per a la resolució de conflictes que proporciona la Comissió Europea i que està disponible a l’enllaç següent: http://EC.Europa.eu/Consumers/ODR/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposa els articles 8 i 32.1, paràgraf 2, de la Llei de propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució i comunicació pública, incloent-hi el seu mode de disposició, de tot o part del contingut d’aquest lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització de LAIA TEROL JULIAN. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i Propietat Industrial de LAIA TEROL JULIAN.

L’usuari accepta i reconeix que tota la web, que contenen sense limitació el text, programari, contingut (incloent l’estructura, selecció, gestió i presentació d’ells) podcast, fotografies, audiovisuals i gràfics, és protegit per copyright, marques comercials i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de la propietat intel·lectual, per la introducció de certs continguts de la web, cal notificar aquest fet a LAIA TEROL JULIAN indicant:

·      Dades personals de l’interessat, titular dels drets suposadament infringits o indicar la representació per la qual actua en el cas que la reclamació la presentin tercers diferents de l’interessat.

·      Assenyalar el contingut protegit pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual designat i la declaració expressa en la qual la persona interessada és responsable de la veracitat de la informació proporcionada en la notificació.

Enllaços externs

La pàgina web www.espaiartia.com proporciona enllaços a altres de llocs web propis i continguts que son titularitat de tercers, com ara:

·         Eines.

·         Continguts d’altres blocs.

 

L’única finalitat dels enllaços és donar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. ÀRTIA no es fa responsable de qualsevol resultat que es puguin produir per accedir a aquests enllaços.

L’usuari pot trobar també dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació és sempre anònima i no identifica a l’usuari.

La informació proporcionada en aquests llocs patrocinats està subjecte a les polítiques de privacitat que s’utilitzen en aquests llocs i no estaran subjectes a aquesta política de privacitat.

L’usuari que té la intenció d’establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç del seu lloc web a la pàgina web www.espaiartia.com ha d’obtenir el consentiment escrit previ de LAIA TEROL JULIAN. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre www.espaiartia.com i el propietari del lloc en què s’estableixi, ni l’acceptació o aprovació per part de www.espaiartia.com dels seus continguts o serveis.

Política de comentaris

Al meu lloc web es poden fer comentaris per enriquir els continguts i consulta però a les següents condicions:

·      No s’admeten comentaris que no estan relacionats amb la temàtica d’aquesta web, incloent-hi  insults, difamacions, falta de respecte o atacs personals en general cap a l’autor o altres membres. Aquests comentaris seran eliminats pels administradors de la web.

·      També es suprimirà el comentaris que continguin informació que és òbviament enganyosa o falsa, així com comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, adreces particulars o telèfons i comentaris que vulneren la nostra política de protecció de dades.

·     S’ignoren, així mateix, aquests comentaris creats només per a finalitats promocionals d’un web, personal o col·lectiu i tot en general el que pot ser considerat spam.

·      No es permetrà els comentaris anònims, així com les realitzades per la mateixa persona amb sobrenoms diferents. Tampoc seran considerats els comentaris que intenta forçar un debat o una presa de posició per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitat

ÀRTIA no dona cap garantia i no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin ser causats per:

·      La manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu de la web o els seus serveis i continguts;

·      L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.

·      L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrària a aquest Avís Legal;

·      La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris a la pàgina web.

·      El proveïdor no es fa responsable sota cap concepte de danys i perjudicis que poguessin derivar per l’ús il·legal o indegut d’aquesta web.

Llei aplicable i jurisdicció

Com a norma general les relacions entre LAIA TEROL JULIAN amb els usuaris dels seus serveis, presents en aquesta pàgina web, estan subjectes a la legislació espanyola i la jurisdicció i dels tribunals de Barcelona.

Contacte

En cas de tenir qualsevol dubte sobre aquestes condicions o qualsevol comentari del portal  www.espaiartia.com si us plau, adreceu-vos a laia@espaiartia.com .